KEMI FINNS I VÅR VARDAG

Kemi handlar om ämnen och material vi har runt omkring oss, hur de är uppbyggda samt hur de påverkar varandra. Kemi beskriver även ämnens olika egenskaper till exempel lukt och färg. Även vår kropp består av av kemiska föreningar. I kemilabbet utforskar vi och förklarar många olika kemiska processer.

Kemilabbet-Billy700x470

Toppmodernt kemilabb direkt från verkligheten

Billy Södervall och Angelica Ilvell har flyttat in Bactiguards toppmoderna kemi och microbiologiska analyslabb i Vetenskapshuset. Ett toppmodernt kemilaboratorium direkt från verkligheten. Kemilabbet öppnar upp för bokningar från skolor runtom i Sverige för att komma och forska på plats tillsammans med Billy och Angelica.

Kemin har en stor betydelse för det arbete som läggs ner i den miljömedicinska forskningen, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa. En forskning som arbetar för att identifiera hälsorisker och förebygga ohälsa.

Här i kemilabbet finns många aktiviteter för barn och ungdomar. Labbprojekt med målsättningen att skapa en nyfikenhet  och en ökad kunskap inom området.  Studiebesök med skolan eller ta med hela familjen, alla är välkomna!

Mycket att uppleva och lärorikt!

Laboratoriet är tänkt som ett komplement till övriga aktiviteter i Vetenskapshuset för att öka det naturvetenskapliga intresset hos ungdomar. Kemilaboratoriet är utformat som en industriell forskningsplats med tillägg för de säkerhetskrav som behövs i skolmiljö. Laboratoriet kommer att upplåtas för mindre elevgrupper så att de kan utföra laboratoriearbete under lärarnas ledning. Det kommer också att vara en naturlig del i naturvetenskapliga gymnasieutbildningen på Kunskapscentrum, granne med Vetenskapshuset.