KEMI FINNS I VÅR VARDAG

Kemi handlar om ämnen och material vi har runt omkring oss, hur de är uppbyggda samt hur de påverkar varandra. Kemi beskriver även ämnens olika egenskaper till exempel lukt och färg. Även vår kropp består av kemiska föreningar. I kemilabbet utforskar vi och förklarar många olika kemiska processer.

Kemilabbet-Billy700x470

Toppmodernt kemilabb direkt från verkligheten

Billy Södervall och Angelica Ilvell har flyttat in Bactiguards toppmoderna kemi och microbiologiska analyslabb i Vetenskapshuset. Ett toppmodernt kemilaboratorium direkt från verkligheten. Kemilabbet öppnar upp för bokningar från skolor runtom i Sverige för att komma och laborera på plats tillsammans med våra pedagoger och inspireras av Billy och Angelica.

Kemin har en stor betydelse för det arbete som läggs ner i den miljömedicinska forskningen, det vill säga hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa. En forskning som arbetar för att identifiera hälsorisker och förebygga ohälsa.

I Billys labb finns många aktiviteter för barn och ungdomar. Labbprojekt med målsättningen att skapa en nyfikenhet och en ökad kunskap inom området. Vill du boka in ditt besök som privatperson, tryck här, önskar du som lärare boka in din skolklass, tryck här.

Mycket att uppleva och lärorikt!

Laboratoriet är en stor del av skolprogrammen. Det för att öka det naturvetenskapliga intresset hos unga. Kemilaboratoriet är utformat som en industriell forskningsplats med tillägg för de säkerhetskrav som behövs i skolmiljö. Boka in ditt skolbesök hos oss här. Går ni gymnasiet och skriver gymnasiearbete? Hör av er till oss om ni behöver tillgång till ett laboratorie med unik utrustning! För kontakt, Info@vetenskapshuset.se eller tryck här.