Experimentrum som överraskar

Utställningen rymmer bland annat sex experimentrum som finns i en del av lokalen. Dessa rum ska bjuda in till utforskande. Varje experiment är unikt designat med målet  att överraska och utmana  på ett pedagogiskt sätt för att underlätta inlärning. Experimenten ger besökarna insikt kring energikällor, omvandling, värme och elproduktion.

Många av våra vardagsprylar kräver elektricitet. Några av de mest uppskattade, av i varje fall de vuxna, är kaffekokaren och mobilladdaren. Dock finns det mindre synbara energikrävande källor som drar betydligt mer, till exempel de många elementen för att värma upp bostaden på vintern och varmvattenberedaren för att värma vattnet i duschen.

Svensk elförsörjning står inför stora utmaningar. Elfordon, utbyggnaden av datacenters,  höghastighetståg är exempel som driver på en ökad elkonsumtion. Förnybar energi såsom sol, vind, vatten och biobränsle kommer fortsatt att spela en viktig roll i energilandskapet.

HÅLLBARHET I FRAMTIDEN

NIBE har i samarbete med Tekniska Museet tagit fram en interaktiv utställning om energi. I utställningen kommer besökarna på ett pedagogiskt och utforskande sätt få lära sig om energiprincipen, energiformer, energikällor samt energifördelning, användning och hållbarhet.