Kreativitet i skolan

Vi vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. I framtiden kommer arbetsmarknaden ha ett stort behov av dessa kompetenser och Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. En hjärtefråga är att bygga broar mellan skolan och näringslivet. Det gör vi genom olika samarbeten och aktiviteter som eleverna får ta del av.

Mot nya höjder är ett utbildningskoncept som ägs och drivs av Region Kronoberg.

För att komma till Mot Nya Höjder.

I konceptet ingår också Makerbussar som kan besöka anmälda skolor och undervisa både elever och lärare i programmering och digitala verktyg. Våra ledord: mod, nyfikenhet, glädje, tillsammans, maker.

Vad gör vi?

Mot nya höjders Maker-koncept innehåller inspirerande utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid. Allt vårt material följer läroplanen och du kan använda det i din ordinarie undervisning. På Vetenskapshuset har man nu chans att bygga en robot med hjälp av lego, för att därefter programmera!