Kreativitet i skolan

Vi vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. I framtiden kommer vår arbetsmarknad ha ett stort behov av dessa kompetenser och Maker tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. En hjärtefråga är att bygga broar mellan skolan och näringslivet. Det gör vi genom olika samarbeten och aktiviteter som eleverna får ta del av.

Det är många som står bakom Maker tour – Mot nya höjder. Konceptet ägs av Region Kronoberg och Tekniska museet och de  driver det tillsammans med Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen Kronoberg.

I konceptet ingår även Makerbussar som kan besöka anmälda skolor och undervisa både elever och lärare i programmering och digitala verktyg. Våra ledord: mod, nyfikenhet, glädje, tillsammans, maker.

Vad gör vi?

Maker tour – Mot nya höjders Maker-koncept innehåller inspirerande utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid. Allt vårt material följer läroplanen och du kan använda det i din ordinarie undervisning.