Mia Berglund, Verksamhetschef
maria.berglund@vetenskapshuset.se

Johanna Nyström, Verksamhetskoordinator och pedagog
johanna@vetenskapshuset.se

072-451 05 00

Kajsa Bro, Pedagog
kajsa.bro@markaryd.se